Våra kurser
på Komvux i Bollnäs

ÄMNE KURS (lärare)
Engelska Grund (Katalin Imréné Böör)
5 (Åke Eriksson)
6 (Åke Eriksson)
Historia 1b (Åke Eriksson)
Information & kommunikation     (Heléne Taimi)
Inför högskoleprovet     (Mats Fröjd)
    (Åke Eriksson)
Kemi 1 (Mats Fröjd)
2 (Mats Fröjd)
Matematik Grund (Kerstin Persson)
Grund (Ann-Sofie Fredriksson)
1b (Ann-Sofie Fredriksson)

2b
(Mats Fröjd)
3b (Mats Fröjd)
Samhällskunskap Grund  (Råsie Sigvardsson)
Grund (Daniel Svensson)

1 (Råsie Sigvardsson)
Svenska Grund (Kerstin Persson)
Grund (Råsie Sigvardsson)

Grund (Daniel Svensson)
1 (Råsie Sigvardsson)
1 (Daniel Svensson)
2 (Åke Eriksson)
Svenska för invandrare
SFI
Marzavan Arafat
Barbro Arnius
Eva Blomberg-Svensson
Ann-Kristin Eriksson
Shivan Hajo
Wanda Hajo
Anders Jonsson
Siv Johansson
Tage Löf Johnsen
Rita Lauder
Yvonne Löwdin
Inger Pettersson
Susanne Renkel
Alicja Rowinska
Hannele Salminen
Evonne Strand
Ulla Åsberg
Lärvux    (Margareta Frisk)

 

 

Ännu fler kurser via:

  • För ytterligare information och ansökan
    kontakta någon av våra
    studievägledare